Google sitemap

Denne artikkelen handler om hvordan installere og endre standardinnstillingene på Google sitemap-pakken.

Dersom nettstedet ikke har installert feltsett for Google sitemap

Sitemap følger med i pakken for søkemotoroptimalisering. Det følger litt mer med enn bare sitemap, men i denne artikkelen fokuserer vi på det som har med sitemap å gjøre. I pakken følger det med tilleggsfelt som kan legges inn på de feltsettene som brukes ute på nettstedet. Det enkleste er å bare åpne tilleggsfeltet, åpne Innstillinger og Feltsett, og så bare velge de feltsettene det gjelder. Når det er gjort, må en opprette et element som er av typen Google sitemap. Lenken på dette kan gjerne være /sitemap.xml, og angis under Publisering-fanen på elementet.

Registrere Google sitemap

For at sitemap skal tas i bruk, må det registreres hos Google. Dette kan en gjøre dette ved å angi lenken under eRedaktørs innstillinger > generelt > integrasjon > sitemap-url (Gjelder fra juni 2013). Da legges det inn i robots.txt. Dersom en har laget sin egen robots.txt, må en legge det inn i filen selv eller registrere lenken via google webmaster-tools.

Tilpasse standardinnstillingene

For å sette at alle elementer som standard skal tas med i sitemap, må en endre valgene på et felt i tilleggsfelt for synlighet. Feltet heter "seo-sitemap" (Ta med i sitemap) og er som standard av typen checkbox. Du endrer typen til nedtrekkliste og setter verdiene til å være Ja|true;Nei|false

For å endre standard endringshyppighet, endres rekkefølgen på verdiene til feltet "seo-sitemap-changefreq". Det er semikolon som skiller de ulike verdiene, så hvis en ønsker å endre fra månedlig først, til daglig først endrer en fra Månedlig|monthly;Ukentlig|weekly;Daglig|daily til Ukentlig|weekly;Daglig|daily;Månedlig|monthly

For å endre standard prioritering, endres rekkefølgen på verdiene til feltet "seo-sitemap-priority".