Gjenopprette slettet menypunkt

Dersom en bruker har slettet et menypunkt inne i eRedaktør ved en feiltakelse, er det mulig å gjenopprette dette dersom du vet hvilken id det hadde, og hvilket element det pekte på.

Denne artikkelen gjelder SQL Server (Express)

Spørringen som kjøres ser slik ut:

 

SET IDENTITY_INSERT menuitem ON;
insert into menuitem (menuitemid,itemid) VALUES (x1, x2)
 
Der x1 er MenuItemId som det gamle menypunktet hadde, og x2 er ItemId til elementet som skal vises. Sistnevnte kan ha havnet i papirkurven, og må da gjenopprettes før det fungerer igjen.
 
Dersom du ikke vet hvilken MenuItemId elementet hadde tidligere, kan du sannsynligvis finne ut av dette ved å kikke i MenuItem-tabellen. Dersom du finner et element som lå i menyen som ble slettet, ser du bare hva ParentMenuItemId er.