Flere funksjoner på skjema

Svært mange kunder bruker tilbakemeldingsskjema på nettsidene. I de fleste tilfellene skal disse fungere på én måte, registrere noe og sende en mail. Men av og til ønskes det ekstra funksjonalitet.

Feltsettet til et skjema inneholder en del ferdige felter, men det er også mulig å legge til noen spesielle felter som legger til ekstra funksjonalitet.

Her er en oversikt over feltene som har en funksjon utover kun å være innhold:

  • SubmitToEmail (angi e-postadresse som innsending sendes til)
  • SendResponse (angi "true" for at det skal sendes melding tilbake til innsenders angitte e-postadresse)
  • ResponseText (Kundens tilbakemelding, legg gjerne inn felt som <!--e feltnavn --> eller {feltnavn} for å hente ut info fra skjema)
  • SendResponseCopyToEmail (angi en fast e-postadresse en kopi av kundens tilbakemelding skal sendes til)
  • SendFromEmail (angi evt. e-postadresse kundens tilbakemelding skal sendes fra)
  • TargetUrl (Tidligere RedirectUrl, se under)
  • ResponseSubject (se under)
  • SubmitToField (angi navn på et felt der mottaker kan angis, for Example i en nedtrekkliste med skjult verdi, Tekst|verdi )
  • SendNoHtml (settes til "true" dersom meldingen skal sendes inn uten html)

Disse skal lagres som attributter i feltsettet, ikke tabellfelt(!).

De to siste feltene ligger vanligvis ikke inne som standard, men kan legges til etter behov.

Feltet ResponseSubject lar kunden selv bestemme hva som skal stå i emnet (etterfulgt av ticket).

Feltet TargetUrl gjør at den som har fylt ut et skjema, blir videresendt til angitt side. Det legges automatisk på ? eller & etterfulgt av "ticket=[tilbakemeldingsticket]" på slutten av lenken, for Example /takk-for-melding?ticket=231421. Dermed kan en hente ut informasjon om hva som ble sendt inn dersom en ønsker det. Dersom du ønsker Examplekode, bare ta kontakt.