Asynkron sending av e-post

Vi har nå (11.11.13) gått over til å sende e-post asynkront som standard i eRedaktør 2 (.net). Dette gjør at den besøkende ikke trenger å vente på at e-posten skal sendes mens siden lastes.

Bakgrunnen for endringen var at en mailserver begynte å bruke så lang tid på å sende e-post at det gikk ut over tålmodigheten til de besøkende. Dette var selv om det kun ble sendt én enkelt e-post. Vi endret utsendingen til den aktuelle kunden til å bli asynkron. Vi så da på fordelene og ulempene med å gå over til å sende e-post asynkront på generell basis, og landet på at det var best for alle.

Endringen vil i praksis si at nettsider som sender e-post vil lastes raskere enn tidligere, og da særlig sider som sender mye e-post og/eller har en treg mailserver. Ulempen med å sende e-post slik, er at en ikke får tilbakemelding underveis om e-postutsendingen feilet eller ei. Det er derfor mulig å velge å sende ut e-post på "gamlemåten" dersom en ønsker det. Funksjonen Util.SendMail(...) har fått et ekstra valg som kan settes til "false" for å ikke sende asynkront.

Hva er asynkront?

Dersom du lurer på hva asynkront betyr, så er det enkelt og greit at koden kjøres separat fra resten av koden. Det vil si at når den asynkrone koden startes, så tusler den for seg selv til den er ferdig. Koden i "hovedprogrammet" fortsetter bare videre uavhengig av hva som skjer i den andre "tråden", som det kalles.