Angi størrelse på ingressbilder (og andre bilder)

Du kan angi hvilken størrelse og størrelsesforhold du kommer til å bruke bildene til. Det gjør at den som arbeider med innholdet får en forhåndsvisning av ingressbildet slik det kommer til å bli, og får mulighet til å justere utsnittet etter eget ønske.

For å angi størrelsen, skriver du enkelt og greit bare inn størrelsen i visningsnavnet til feltet. Formatet er som følgende: Feltnavn ([bredde]x[høyde]), f.eks. Ingressbilde (180x100)

Vær oppmerksom på at bildet ikke nødvendigvis får denne oppløsningen. Dersom brukeren ikke gjør noen endringer på bildet, får du ut bildet slik som det er, og dersom brukeren justerer bildet, så får du det også ut i den oppløsningen som det er justert til. Men ved en justering får du det i med riktig størrelsesforhold.