Angi rekkefølge på artikler i en artikkelliste

Det er mulig å la brukeren selv styre rekkefølgen på artiklene i en artikkelliste. Her er hvordan.

Under "Innhold" inne i eRedaktør kan en sortere rekkefølgen på elementer i kategoriene ved å dra dem opp og ned. I den visningen vises alle elementer, uansett feltsett, som ligger i en kategori og det settes et tall på hvert enkelt element som angir plasseringen. Dersom vi setter opp en artikkelliste til å vise akkurat de samme elementene åpner valget for å sortere manuelt frem.

Helt konkret vil det si at dersom du angir kun én kategori på en artikkelliste og ingen feltsett, vil det komme frem et valg for å sortere artiklene manuelt. Om denne sorteringen brukes ute på nettsiden kommer naturligvis an på om det er implementert i designet.