2-faktor autentisering

I eRedaktør 4 Entity er det nå lagt inn støtte for 2-faktor autentisering via Goole Authenticator. Krav til brukerne kan aktiveres på ulike nivå.

For å benytte 2-faktor autentiseringen på en sikker måte må du først laste ned applikasjonen Google Authenticator på en separat enhet fra den du bruker til å logge deg inn på.

Deretter kan du gå videre til aktivering.

Aktivere for forhandler-innlogging

Gå til "Innstillinger > System > 2-faktor autentisering" og aktiver derfra. Det er viktig å scanne QR-koden før du går videre. Ellers får du ikke logget inn igjen.

Aktivere per bruker

Åpne brukeren ved å gå til "Innstillinger > Brukere" og finn den aktuelle brukeren.
Under fanen 2-faktor autentisering scanner brukeren QR-koden. Det er mulig å ta en kopi av bildet eller koden for senere bruk eller for sending til kunden, men pass på å gjøre dette på en sikker måte.