jQuery RSS-leser

Av og til ønsker en å hente ut eksterne artikler eller nyheter via RSS. Her er eksempelkode som kan benyttes rett i nettsiden. For eksempel i en footer.

<span id="feedrss"><strong>Nyheter fra Revisorforeningen</strong>&nbsp;</span> <script>
$.ajax({
  url      : document.location.protocol + '//ajax.googleapis.com/ajax/services/feed/load?v=1.0&num=5&callback=?&q=' + encodeURIComponent('https://www.revisorforeningen.no/oversikt-over-rss--atom-feeds/nyheter-rss/'),
  dataType : 'json',
  success  : function (data) {
    if (data.responseData.feed && data.responseData.feed.entries) {
      $.each(data.responseData.feed.entries, function (i, e) {
           $("#feedrss").append("<p><a target='_blank' href='" + e.link + "'>" + e.title + "</a></p>");
      });
    }
  }
});

</script>