Mange uferdige handlekurver?

På oversikten i nettbutikken er det en oversikt over hvor mange handlekurver som har blitt konvertert til fullførte ordre. Det er ikke alltid like lett å vite hva som er grunnen til at noen faller av på veien.

Mange uferdige handlekurver?
Spøsmålet som ble stilt var "Hvorfor avbrøt du kjøpet?" Kilde: dibs

Se grafen for resultatet av en spørreundersøkelse som tok for seg akkurat dette. I tillegg kommer også de som har lagt varer i handlekurven bare for å "huske dem". 

Ut fra svarene, er det usikkerhet og betalingsutfordringer som er de to største grunnene til at kunder ikke fullfører bestillingene sine. Tekniske problemer bør aldri være en grunn til at kunder ikke får handlet. 

NB! Statistikk kan også lyve. Vær oppmerksom på at prosentene ikke summeres opp til 100%. Så det var mulig å angi flere grunner til avbruddene. Så det er en kombinasjon av valgene som medførte avbruddene.