• Internasjonal versjon av eRedaktør  Det jobbes med en internasjonal versjon av eRedaktør. Denne tar utgangspunkt i eRedaktør 4 Entity, og kodenavnet er dermed også Entity.


  Les videre
 • Google Maps krever betaling  De siste årene har Google gjort flere endringer rundt hva som kreves for å benytte seg av karttjenesten deres på nettsider. Siste endring nå er at det kreves at en må registrere betalingsinformasjon for å benytte seg av tjenesten.


  Les videre
 • 2-faktor autentisering  I eRedaktør 4 Entity er det nå lagt inn støtte for 2-faktor autentisering via Goole Authenticator. Krav til brukerne kan aktiveres på ulike nivå.


  Les videre
 • eRedaktør 4 "Entity"  Des. 2017: Med "Entity" gjør vi nødvendige grep for å forenkle kundenes oppnåelse av GDPR-kravene, utvidet søkefunksjonalitet med mer. Dette dokumentet er midlertidig, og endringer vil komme. Løsningen er bygget på Entity Framework fra Microsoft.


  Les videre

eRedaktør dokumentasjon

Dette nettstedet er laget for eRedaktør-forhandlere og implementører. Her finner du i hovedsak dokumentasjon for eRedaktør 3 og 4, samt litt informasjon om produkter og priser.

 • Upgrading from Entity Framework 4 to 6

  There are some functions that have gotten new names in EF5 and EF6, but we don't want custom code on websites crash. So what do we do?

 • Database errors after upgrading

  If you receive a standard asp.net error message (yellow page) that some fields do not exist, it is most likely a database upgrade that has not gone as it...

 • Menupath settings

  When creating item urls, you can use the menupath as a setting on the template.
  But how do you define what is the root level?

 • Adding a site to Azure DevOps

  Just a short description for one way to do this for Enterprise sites.

 • Setting up multisites / Share a database between sites

  It is possible for multiple sites to share the same database. The content is then shared between them, but the design and menu content can be different.

 • Duplicate a website

  This is a quick overview over how to create a copy of a website on the same server.

 • Podcast in Spotify

  If already have podcast(s) in your website working with iTunes, you can register the url(s) in Spotify, and it should work right out of the box.

 • Payment with Stripe

  The fastest way to get a paymentsolution up and running with entity commerce, is to use Stripe. You just create an account, active Stripe in the Shop-settings,...

 • PDF Generator

  With an ever increasing demand for PDF-export from our customers, will have now included the basics of PDF-printing into entity commerce. This means that...

 • Headless options

  With the update of entity commerce, a headless option is emerging. We are now including the WebApi 2.x, and with it, the ability to get access to item content...

 • Oppdatert: Bildeeditor ikke lenger støttet av Adobe

  Adobe har nå skrudd av støtten for bildeeditoren som benyttes i eRedaktør og er erstattet med crop-verktøy som er innebygget i eRedaktør.

 • MVC og WebAPI 2

  Det jobbes med en ny versjon av Entity som støtter MVC rett ut av boksen. I tillegg er det lagt til WebAPI 2 for uthenting av innhold via JSON.

© Copyright 2020 Dokumentasjon.
Denne siden publiseres selvfølgelig med eRedaktør