Rydde i brutte lenker

Brutte lenker er et valg under innstillinger der en får en oversikt over lenker som er forsøkt åpnet, men som ikke eksisterer.

Det er mulig å legge inn en alternativ lenke på disse, slik at den besøkende blir sendt videre til riktig side.

Listen bygger seg opp automatisk, og kan etterhvert bli svært lang. For å rydde opp i den, er det mulig å slette alle brutte sider som ikke har fått alternativ lenke. Spørringen som kjøres ser slik ut:

Delete From BrokenLinks Where NewUrl Is Null