Samme tekst på flere språk

Dersom et nettsted er satt opp til å støtte flere språk, kan du opprette samme tekst i flere språkversjoner.

Ved å opprette samme tekst i flere språkversjonen, kontra det å lage en tekst for hvert språk, kan en enkelt hoppe mellom språkversjonene. Både inne i eRedaktør og ute på nettsiden (dersom det er lagt opp til det).

Når du oppretter en ny tekst, vil den opprettes på språket som er satt som standard. For å lage en ny språkversjon, trykker du på flagget oppe til høyre inne i editoren. Her vil du få frem ett eller flere valg om å opprette nye språkversjoner.
NB! Dersom du har endret den åpne teksten, husk å lagre den før du trykker deg videre til ny versjon.

For å bytte mellom de ulike språkene, kan du trykke på flagget igjen, og deretter velge en annen språkversjon.

Språk i meny

Alle menyelementer har en navn som vises inne i eRedaktør. Dette navnet brukes vanligvis ute på nettsiden også, men dersom en benytter ulike språk, må en angi en menynavn til elementet. Dette gjøres under fanen Menyvalg inne på teksten. Feltet heter Menytekst. Feltet som heter Navn, brukes inne i eRedaktør og er felles på tvers av de ulike språkversjonene, så dersom du endrer dette på én språkversjon, endres det også på de andre.