Nummererte avsnitt i Sidebyggeren

Dersom du ønsker at avsnittene som legges inn i Sidebyggeren skal være nummererte, er det mulig å angi det i renderingen.

Alle elementene i SidebyggerenTM har et tall som angir posisjonene. Du kan enkelt hente ut dette rett i renderingen ved å f.eks. skrive:

<%=ListPosition %>

For å få dette til å bli en del av en tittel, og den hentes ut på denne måten:

<er:value runat="server" Field="Title" Tag="h2" />

Kan du endre den til å bli slik:

<h2><%=ListPosition %>. <er:value runat="server" Field="Title" PlainText="true" /></h2>