Informasjon om eRedaktørs bruk av cookes

Alle nettsider som er satt opp med eRedaktør bruker cookies, men bruken er ren funksjonell og brukes for å skille mellom besøkende. Cookies brukes også for at både asp.net og asp skal kunne fungere side om side.

Denne informasjonen gjelder kun for eRedaktør-verktøyet som standard. Implementerte nettsider kan avvike fra dette. Det er for Example vanlig å legge inn Google Analytics på nettsider.

For vanlige besøkende

For å kunne skille ulike besøkende fra hverandre bruker asp.net og asp en midlertidig cookie som inneholder en autogenerert ID. Denne kalles for en session, og varer i 20 minutter. Hver gang en side lastes, forlenges levetiden med nye 20 minutter. Statistikkfunksjonen i eldre versjoner av eRedaktør brukte antall sesjoner for å telle antall besøkende.

Ved nettbutikk er disse sesjonene svært viktige for at hver enkelt besøkende skal kunne ha sin egen handlekurv.

Nettsider som har egne mobilsider bruker en ekstra cookie, isMobile, som enten er på eller av. Denne brukes for at den besøkende kan velge å ikke se mobilsiden, men heller se fullversjonen av nettsiden.

For innloggede brukere

eRedaktør bruker egne cookies for å identifisere innloggede brukere. Disse fungerer på tvers av ulike utviklingsspråk og inneholder også en kryptert del for å sikre at ingen kan late som de er en annen bruker enn de er. Menyen inne i eRedaktør bruker cookies for å huske hvilke menypunkter som er åpnet.

Tredjepartscookies

eRedaktør bruker ikke cookies fra andre.