Legge brukere inn i gruppe med SQL

Her er et eksempel på hvordan en kan melde inn et utvalg brukere inn i en gruppe med SQL.

Her legges alle brukere med UserId høyere enn 10 inn i gruppe med UserGroupId 4.

INSERT INTO usergroupmember (UserId, UserGroupId)
SELECT UserId, 4 as UserGroupId
FROM [User]
WHERE UserId > 10

Det er naturligvis mulig å endre på spørringen for å velge en annen gruppe, og for å gjøre et annet brukerutvalg.