Hjelp med databaseoppgradering

Dersom du har et nettsted der en databaseoppgradering har gått skeis, har vi et lite verktøy som forhåpentligvis kan hjelpe til.

Dersom du får standard asp.net-feilmelding(gul side) om at visse felter ikke finnes, er det mest sannsynlig en databaseoppgradering som ikke har gått som den skulle. Det kan være ulike grunner til dette, så her er et verktøy som lar deg forsøke å kjøre oppgraderinger på ny.

Logg inn med /admin/su (selv om du får feilmelding), og åpne deretter siden /admin/su/dbversion.aspx

Du får nå opp databaseversjonen som er registrert i databasen og i .config-filen. Disse står på formatet ÅÅÅÅMMDD (år, måned, dag, f.eks. 20150921) og skal stemme overens. Dersom de ikke gjør det, kan du forsøke å skrive inn den eldste versjonen i boksen og angi denne som versjon eller kanskje en enda eldre. Du blir sendt til reset-siden for å resette innstillingene. Når du kommer tilbake til databaseverktøyet kan du forsøke å oppdatere visningen for å se om det hjalp. Dersom versjonene nå er like, og av relativt ny dato, kan du gå tilbake til eRedaktør og sjekke om alt fungerer som det skal.

Det ligger også noen tips tilgjengelige, med blant annet en oversikt over ulike databaseversjoner.