Felter på tur

Det har hendt i noen tilfeller at feltene i et feltsett plutselig ikke har riktig rekkefølge i editoren. Det kan være at ett eller flere felt kommer foran tittelen for eksempel. Det kan være to grunner til dette.

Den ene grunnen kan være at feltsettet arver felter fra et annet feltsett. Problemet løses vanligvis enkelt ved at en går inn på det arvede feltsettet og plasserer feltene slik en ønsker. Feltene kan dras opp og ned.

Den andre grunnen er mer teknisk, og løses ved å kjøre følgende spørring:

Update TemplateField Set [Section] = ''  Where [Section] is null