Enkle, passordbeskyttede sider

Dersom en ønsker å passordbeskytte noen få sider på et nettsted, uten behov for ulike brukergrupper, kan en løse det på en enklere måte.

Ved å legge til et checkbox-felt på feltsettet med navnet "passwordprotect" og legge inn denne koden i renderingen, kan en kreve at det kun er innloggede bruker kan se elementet:

<script runat="server">

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (CurrentItem.GetValue<bool>("passwordprotect") && Security.UserId == 0)
            Response.Redirect("/admin/?returnurl=" + CurrentItem.GetValue("link"), true);

    }

</script>

 

Dersom en ønsker å gjøre det litt mer generelt for nettstedet, kan en legge checkbox-feltet som tilleggsfelt og inkludere det på alle de feltsettene en ønsker. Feltet kan med fordel plasseres under Publisering-fanen. I stedet for å plassere koden over i renderingen, plasseres den i stedet i layout-filen. Dersom det er flere layout-filer, kan koden plasseres i en snippet som inkluderes i alle layout-filene.

Koden over må kanskje tilpasses noe ved at en må ta bort det som ikke er uthevet, og plassere den uthevede koden på tilsvarende sted.