Bruk av checkbox i feltsett

Checkbox er en ypperlig måte å la kunden skru av og på funksjonalitet på. Den står som standard ikke avkrysset, så en må passe på at dette også er ønsket standardverdi. Det er også noen andre tekniske hensyn å ta.

Streng-felt

Når en oppretter et felt i et feltsett kan en velge hvor dette skal lagres. Som standard foreslår eRedaktør at felter lagres i felt som heter strXX, avhengig av hva som er neste ledige felt. Disse feltene lagrer en tekst, og i tilfeller med checkbox lagres teksten "true" dersom det er krysset av. For å teste om det er krysset av i feltet kan en teste dette slik:

Med er-tagger i ascx-rendering:

<er:iftrue runat="server" field="str01"> Det er krysset av </er:iftrue>

<er:iffalse runat="server" field="str01"> Det er ikke krysset av</er:iffalse>

Med kode, i html:

<%if (CurrentItem.str01 == "true") { %> Det er krysset av<%}%>

<%if (CurrentItem.str01 != "true") { %> Det er ikke krysset av <%}%>

Bool-felt

Hvis det ikke er krysset av, er feltet tomt. Dersom en velger å bruke felt av typen boolCustomFieldXX, kan verdien være "null", "true" eller "false". For å sjekke denne verdien, må en bruke kode. Example:

<% if (CurrentItem.boolCustomField1.HasValue && CurrentItem.boolCustomField1.Value) { %> Det er krysset av <%}%>

<% if (!CurrentItem.boolCustomField1.HasValue || !CurrentItem.boolCustomField1.Value) { %> Det er ikke krysset av <%}%>

Else

Dersom en bruker kode, og ønsker å skrive ut én ting dersom det er krysset av, og noe annet hvis ikke, kan en bytte ut

<%}%>

med

<% } else { %> noe annet <% } %>