MVC og WebAPI 2

Det jobbes med en ny versjon av Entity som støtter MVC rett ut av boksen. I tillegg er det lagt til WebAPI 2 for uthenting av innhold via JSON.

MVC

Status per 2. januar 2019 er at MVC fungerer, og det jobbes med å konvertere "demosite" til MVC for testing. Kjente problemer:

  • Bilder vises ikke per nå ettersom de bruker Url Rewrite Module 2.x som konkurrerer med MVC routing.
  • Lister er ikke implementert ennå, men disse er første prioritet. Ser samtidig på lister i Web Forms versjonen.
  • Det er ikke mulig å kjøre både MVC-siter og Webforms-siter i samme installasjon.
  • Nettbutikken er ennå ikke støttet.

WebAPI

Det er satt opp et Json API i Web API 2 som kan brukes til å hente ut publiserte items fra CMS. Url er /api/itemsearch og søket utføres ved å sende med en body som er formatert som application/json. Eksempel:

{
 //   "SearchString": "hello world",
   // "ProductSKU":"123456789",
   // "ItemId": 1234,
    "ParentItemId": null,
    "TemplateName": null,
    "CategoryName": null,
    "CategoryIds": null,
    "TemplateIds": null,
    "CategoryId": null,
    "TemplateId": 1,
    "MenuItemId": null,
    "Page": 1,
    "PageSize": 10,
    //"SkipItems": 0,
    "Tags": null,
    //"Where": "title like '%hello%'",
    "Language": "en",
    //"OrderBy": "title",
    "OnlyItemIds": false,
    //"isDebug" : true
}

 

Roadmap

Det er ikke bestemt noe tidspunkt for når dette gjøres tilgjengelig for eksisterende kunder, men dersom det ønskes å ta i bruk MVC for en ny kunde/installasjon, vil det kunne gjøres tilgjengelig en installasjon med MVC-støtte. Ta kontakt med [email protected]

Av Audun Haugland 2. januar 2019
© Copyright 2019 Dokumentasjon.
Denne siden publiseres selvfølgelig med eRedaktør